Podręcznik do geografii -krok dalej

Ciekawą i wartą uwagi  pomocą dydaktyczną  jest  podręcznik do nauki geografii  pt.” Oblicza geografii zakres rozszerzony” autorstwa Tomasza Rachwała i Wioletty Kilar. Książka została wydana przez Nową Erę i dopuszczona do użytku w 2020 roku. Przeznaczona jest dla uczniów szkól średnich, zarówno liceów ogólnokształcących jak i techników .

W jaki sposób materiał jest przedstawiony?

Autorzy uporządkowali materiał dydaktyczny w 7 rozdziałach. Każdy z nich składa się z czytelnych ,logicznie ułożonych podrozdziałów. Wszystkie  rozdziały kończą się w taki sam  sposób.  Ostatnią ich część pt.” Wiesz, umiesz ,dasz”  tworzą cztery sekcje ułatwiające powtórzenie i utrwalenie przedstawionego materiału. Jest to:

– część podsumowująca materiał zawarty w konkretnym rozdziale

– test sprawdzający zdobyte wiadomości

– sposób na rozwiązania zadań z praktycznymi wskazówkami, na co zwrócić uwagę w pytaniu i jak poprawnie udzielić odpowiedzi

– oraz adekwatne do materiału zadania powtórzeniowe

Oprócz wyczerpujących treści merytorycznych czy utrwalających wiedzę zadań znajdziemy to atrakcyjną szatę graficzną. To liczne  infografiki ,mapy, tabele ,wykresy  w żywej przyciągającej wzrok i uwagę kolorystyce. 

Jakie tematy są przedstawione w podręczniku?

Podręcznik ” Oblicza geografii zakres rozszerzony” prezentuje zagadnienia dotyczące geografii  społeczno-ekonomicznej świata na poziomie rozszerzonym. Główne zagadnienia przedstawione przez autorów to :

-podział polityczny świata

-ludność, osadnictwo, zmiany demograficzne i różnice kulturowo-religijne

-przemysł , jego zróżnicowanie pod względem zaawansowania technologicznego

 -wpływ działalności człowieka na środowisko przyrodnicze

-uwarunkowania gospodarki rolnej  i leśnej 

Co jest wartego podkreślenia w podręczniku?

 Z cała pewnością warta zauważenia jest  zaproponowana przez autorów sekcja   “W Polsce” .To doskonały pomysł na przedstawienie zachodzących  procesów społeczno-gospodarczych w naszym kraju na tle innych państw. Pozwala to uczniom na konstruktywne analizy, zrozumienie pewnych zależności  oraz na wyciągnięcie własnych wniosków.

.